Előkészítés - Bizottsági találkozók

A V4-es országok parlamentjeinek külügyi bizottsági találkozója 2017. február 27-28.

Németh Zsolt a V4-es országok parlamentjeinek külügyi bizottsági találkozóján

A Varsóban 2017. február 27-28-án megtartott találkozón a magyar Országgyűlés Külügyi Bizottságát Németh Zsolt elnök, Csenger-Zalán Zsolt alelnök és Velez Árpád képviselte.
A találkozó napirendjén az Európai Unió, az Egyesült Államok és Oroszország, ill. a Donald Trump elnökségének hatásai a keleti politikára; az európai biztonsági kihívások; valamint a déli szomszédság, migráció, terrorizmus, a szíriai konfliktus, valamint a Törökországhoz fűződő kapcsolatok kérdésköre szerepelt.
A tanácskozás résztvevői egyetértően kiemelték az EU megújulásának és a közép-európai régió együttes fellépésének szükségességét. Utaltak az európai integráció gazdasági, társadalmi és politikai síkon mutatkozó válságára. Ebben az összefüggésben felvetették a védelmi kiadások növelésének gondolatát, valamint a közös szándékot a kétsebességes Európa létrejöttének megakadályozására.
A migráció témakörével kapcsolatban Németh Zsolt a magyar V4-elnökség, „Visegrád összeköt” jelszavára utalva pozitívan értékelte a V4-ek egységes, konszenzusos fellépését. Reményét fejezte ki, hogy a tagállamok a kvótakérdés tekintetében is hasonlóan egységesen tudják képviselni álláspontjukat. A tanácskozás résztvevői egyetértettek abban, hogy a migráció kérdésével a németek már önállóan nem tudnak megbirkózni, ezért szükségesnek nevezték a V4-ek koordinált tevékenységét, és összefogást sürgettek az újabb útvonalak kialakításának megakadályozására.

 

A visegrádi országok európai ügyekkel foglalkozó bizottságainak találkozója, 2017. május 21-23.

Ľuboš Blaha, a Szlovák Nemzeti Tanács Európai ügyek bizottságának elnöke meghívására a V4 európai ügyek bizottságai találkozójára 2017. május 21-23. között Pozsonyban került sor. A tanácskozáson az Országgyűlés Európai ügyek bizottságát Hörcsik Richárd elnök, Tessely Zoltán és Bana Tibor alelnökök, és Juhász László főtanácsadó képviselte.

A találkozó napirendjén három témakör szerepelt: az élelmiszerek kettős minősége, az Európai Unió jövője, valamint a soron következő, LVII. COSAC ülés napirendi pontjainak megvitatása.

 Az élelmiszerek kettős minősége az EU tagállamokban témakör megvitatása során egyértelművé vált, hogy a probléma nem csak a V4 országokat, hanem az egész régiót érinti.  Minden tagállamban végeznek ilyen tárgyú vizsgálatokat.  A tárgyaló partnerek egyetértően kijelentették, hogy az Európai Unión belül az eltérő jelölés, megkülönböztetés semmilyen formája nem fogadható el. Hangsúlyozták: az élelmiszerek kettős minőségéből adódó probléma csaknem 100 millió uniós polgárt érint, ezért a problémát EU szinten kell kezelni, akár egy új uniós szabályozás kidolgozása útján.

Az Európai Unió jövőjének felvázolása során a tanácskozás résztvevői számbavették azokat a globális és belső kihívásokat, amelyekkel az EU tagállamai napjainkban szembesülni kényszerülnek. Ezek közül kiemelten foglalkoztak a regionális konfliktusokkal, a gazdasági-pénzügyi és az ebből eredő szociális válsággal, a fokozódó migrációs nyomással, és a brexit által elindított dezintegrációs folyamattal. Egyetértően foglaltak ezért állást a V4-es együttműködés erősítése, s az alapvető kérdésekre vonatkozó egységes fellépés mellett.

 A következő, LVII. COSAC ülés napirendjére az észak-déli infrastrukturális összeköttetés kérdésének, valamint a kohéziós politika 2020 utáni helyzetének megvitatását javasolták.

A tanácskozás végén a résztvevők zárónyilatkozatot fogadtak el.

A visegrádi országok európai ügyekkel foglalkozó bizottságainak találkozója, 2016. október 2-4.

Ondřej Benešík, a cseh Képviselőház bizottsági elnöke meghívására a V4 európai ügyek bizottságai találkozójára 2016. október 2-4. között a csehországi Velehradban került sor. A tanácskozáson az Országgyűlés Európai ügyek bizottságát Hörcsik Richárd elnök, Bana Tibor alelnök és Juhász László főtanácsadó képviselte.  Részt vett Martina Dlabajová (ALDE, Csehország) EP-képviselő is.
A találkozó napirendjén az Egyesült Királyság EU- népszavazásának lehetséges következményei a visegrádi országok vonatkozásában, valamint az Európai Unióba irányuló migráció és a Közös Európai Menekültügyi Rendszer felülvizsgálatára vonatkozó javaslatcsomag szerepelt.
 Az első téma kapcsán a tárgyaló felek egyetértettek abban, hogy az európai integráció fő eredményeit minél jobban tudatosítani kell az európai polgárokban, és hogy a brexit után, az Egyesült Királyságban dolgozó uniós polgárok jogait védeni kell. A kilépési tárgyalásokkal kapcsolatban kiemelték a V4-es egységes fellépés fontosságát, valamint a tagállamok nemzeti parlamentjei uniós döntéshozatalban betöltött szerepének növelését.
A találkozó második, a migrációt érintő részében elismeréssel szóltak a V4-ek belügyminisztériumai között kialakult szoros és hatékony együttműködésről. Megerősítették a menekültválsággal kapcsolatos egységes álláspontot és a schengeni határok védelme melletti következetes kiállás fontosságát.
A tanácskozás végén a résztvevők zárónyilatkozatot fogadtak el.