csoportkép

2019. november 17–18-án a Visegrádi Csoport cseh elnökségéhez kapcsolódóan, a Cseh Szenátus szervezésében Prágában került sor a V4-országok parlamenti elnökeinek a Bársonyos Forradalom 30. évfordulójához kötődő találkozójára. A rendezvényen a meghívó fél, Jaroslav Kubera, a cseh Szenátus elnöke mellett Radek Vondráček, a cseh Képviselőház elnöke, Kövér László, az Országgyűlés elnöke, Andrej Danko, a szlovák Nemzeti Tanács elnöke, Elżbieta Witek, a lengyel Szejm elnöke, valamint Bogdan Borusewicz, a lengyel Szenátus alelnöke vettek részt. A találkozó napirendjén két téma, „1989 novembere”, illetve „2019 novembere” szerepelt. Az első ülésszak díszvendége Pavel Žáček, az 1989-es diáktüntetések egyik szervezője volt, aki a rendszerváltás után a Totalitárius Rendszereket és a Nemzetbiztonsági Szolgálatok Archívumait Tanulmányozó Intézet igazgatója lett, jelenleg a cseh Képviselőház tagja. Beszédében külön köszönetet mondott a magyar fiataloknak az 1989. évi aktív prágai fellépésükért. A résztvevők a megemlékezések kapcsán közösen megnyitották „A Bársonyos Forradalom” és „A 20. század pillanatai” című kiállításokat, és további ünnepi rendezvényeken vettek részt. Az Országgyűlés elnöke egyéni programja keretében megkoszorúzta a kommunizmus áldozatainak emlékművét.

Az első ülésszak során a jelenlevők beszámoltak az 1989-es időszakban átélt személyes élményeikről, tiszteletüket fejezték ki a forradalom vezetői iránt, méltatták a Bársonyos Forradalom és a kivívott szabadság jelentőségét, s utaltak a V4-országok részéről egymás iránt abban a korban is megnyilvánuló kölcsönös támogatásra. A második ülésszak során a résztvevők hangsúlyozták a V4-együttműködés fontosságát, az európai színtéren való közös fellépés szükségességét, az Európai Unión belüli egyenlő bánásmód igényét, valamint az EU-bővítés támogatása terén a V4-ek közti egyetértést.
Kövér László, az Országgyűlés elnöke felszólalásaiban méltatta a rendezvény jelentőségét, s kiemelte, hogy a visegrádi együttműködés mára a legszorosabb és leghatékonyabb európai szövetséggé vált. Hangsúlyozta, hogy a V4-ek tiszta, világos vízióval rendelkeznek Európa jövőjéről, s készek konstruktív ötletekkel hozzájárulni a közös európai megoldásokhoz. Köszönetet mondott V4-es partnereinek, hogy mindhárom országból házelnöki szinten vettek részt a magyar Országgyűlés szervezésében a nemrég, november 4-én – a rendezvénysorozat történetében kilencedik alkalommal – megvalósult Délkelet-európai Országok Parlamenti Elnökeinek Konferenciáján, amelyre Házelnök úr idén első alkalommal hívta meg visegrádi partnereit is.

A rendezvényt követő sajtótájékoztatón a házigazda Jaroslav Kubera, a Cseh Szenátus elnöke hangsúlyozta a V4-ek parlamenti elnökei közös részvételének fontosságát a megemlékezéseken. Aláhúzta: az európai szintű együttműködésben további előrelépésre van szükség annak érdekében, hogy a régi tagállamok jobban tiszteletben tartsák a visegrádi országok álláspontjait.
Radek Vondráček, a cseh Képviselőház elnöke a megbeszélések összegzéseképpen kijelentette, hogy a V4-tagországok között az alapvető témákban egyetértés van, s folyamatos az együttműködés.
Kövér László, az Országgyűlés elnöke köszönetet mondott a rendezvény megvalósításáért, az 1989. évi események, vagyis népeink szabadság iránti küzdelmei közös sikerének megünnepléséért, ami megerősíti elkötelezettségünket együttműködésünk folytatása iránt. Ezt indokolja az is, hogy 15 éve az Európai Unió tagjaiként el kell ismernünk: az EU az érdekérvényesítésnek egy olyan keretét biztosítja, ahol a hozzánk hasonló méretű országok csak együtt lesznek sikeresek. Az Uniót ma olyan kihívások érik, amelyekre nem találja, vagy rossz irányban keresi a választ, s ezért a V4-eknek nem csak a migrációs, hanem a gazdasági kérdésekben (például a többéves pénzügyi keret kapcsán) is együtt kell működniük egymással. A házelnök nagyra értékelte, hogy a rendezvényen való jelenlétünkkel kifejezésre juttattuk összetartozásunkat, s megerősítette: fontos, hogy a V4-ekben a régi EU-tagállamok ne a problémát, hanem a megoldást lássák.
Andrej Danko, a szlovák Nemzeti Tanács elnöke utalt arra, hogy a Bársonyos Forradalom évfordulója Szlovákiában is nemzeti ünnep, ami lehetővé tette számukra önálló államuk létrejöttét. Méltatta ugyanakkor a V4-ek összetartozását, s javasolta a szlovák V4-elnökség alatt lezajlott V4+ formátumú találkozók továbbvitelét. Aláhúzta, hogy szükség van az Európai Unió megújítására, nem szabad megengedni, hogy az észszerűség helyett ideológiák alapján szülessenek a döntések.
Elżbieta Witek, a lengyel Szejm elnöke méltatta a visegrádi országok közti kölcsönös támogatást, s kiemelte: el kell érni, hogy az Európai Unióban meghallják a V4-ek hangját, s a tagországoknak járó azonos jogok alapján egyenrangú partnereknek tartsanak bennünket.
Bogdan Borusewicz, a lengyel Szenátus alelnöke hangsúlyozta, hogy a V4-együttműködés és az ennek keretében például az észak–dél összeköttetés megteremtése céljából folytatott erőfeszítések összehangolása, továbbá az EU bővítése a lengyel ellenzék részéről is támogatást élvez.


+ Fotók