L97A9252 A visegrádi országok európai ügyi bizottságainak pozsonyi találkozója 2019. június 16-18-án

A V4 nemzeti parlamentek európai ügyekkel foglalkozó bizottságainak félévente megrendezésre kerülő találkozójára az év első felében, 2019. június 16–18. között Pozsonyban került sor. (A Visegrádi Csoport elnökségét jelenleg Szlovákia adja, ám az európai ügyi bizottságok hathavonta más-más V4-es parlamenti kamara szervezésében találkoznak. A következő találkozóra ősszel, immáron a cseh V4-elnökség alatt, Magyarországon kerül majd sor.)

A szlovák Nemzeti Tanács európai ügyekkel foglalkozó bizottsága által szervezett esemény napirendjén az EU bővítésének témája, az Unió jövőjének kérdése az európai parlamenti választások tükrében, valamint a tagállami parlamentek európai uniós ügyekkel foglalkozó bizottságainak (COSAC LXI) 2019. június 23–25. közötti bukaresti plenáris üléséről való eszmecsere szerepelt. Az eseményen meghívott vendégként részt vett a szerb parlament illetékes bizottsága is. A találkozón az Országgyűlést dr. Hörcsik Richárd, az Európai ügyek bizottságának elnöke képviselte.

Az EU bővítésének témakörében Nenad Čanak, a szerb Nemzetgyűlés Európai integrációs bizottságának elnöke, valamin Ján Čarnogurský volt szlovák miniszterelnök tartott vezérszónoki előadást. Čanak párhuzamot vont hazája, illetve a V4-országok történelmi múltja között, hangsúlyozva, hogy a történelmi sebhelyek összekötnek minket, és segítséget kell nyújtanunk egymásnak ezek begyógyításában. Čarnogurský Szerbiával kapcsolatban kiemelte, az ország problémája az, hogy stratégiai szempontból Oroszország szövetségese lett. A napirendi pont tárgyalása során Hörcsik Richárd elismerően beszélt az Európai Bizottság 2019. május végén kiadott bővítési csomagjáról. Hangsúlyozta: a V4-ek kiemelt feladata, hogy az EU bővítését kevésbé pártoló tagállamokat is meggyőzzék arról, hogy a Nyugat-Balkán európai integrációja Európa közös érdeke. Reményét fejezte ki továbbá, hogy sikerül az Európai Bizottság és az Európai Tanács élére olyan vezetőket választani, akik elkötelezettek az EU mielőbbi nyugat-balkáni bővítése mellett.

Az EU jövőjére vonatkozó témakörben Richard Raši, beruházásokért felelős szlovák miniszterelnök-helyettes tartott vitaindítót, aki kiemelte a nemzeti parlamentek döntéshozatali folyamatokba való nagyobb bevonásának, a parlamentközi és transzatlanti kapcsolatoknak, illetve a V4-országok közötti konstruktív párbeszédnek a jelentőségét. A magyar bizottsági elnök a témához kapcsolódóan elmondta: jó lenne, ha az Európai Parlament, az Európai Tanács vagy az Európai Bizottság elnöki tisztsége közül valamelyiket egy kelet-közép-európai tagállam politikusa kapná meg. Az EU következő 5 éves menetrendjét tekintve kiemelte az EU határai és a keresztény értékek védelmének, valamint az EU eddigi vívmányai megőrzésének jelentőségét, továbbá hangsúlyozta a szubszidiaritás elve érvényesülésének szükségességét is.

A találkozó végén a V4-parlamentek európai ügyekkel foglalkozó bizottságainak delegációvezetői zárónyilatkozatot írtak alá.

Fotók

Következtetések