Előkészítés - Bizottsági találkozók

Vissza A visegrádi országok európai ügyekkel foglalkozó bizottságainak találkozója, 2017. május 21-23.

Ľuboš Blaha, a Szlovák Nemzeti Tanács Európai ügyek bizottságának elnöke meghívására a V4 európai ügyek bizottságai találkozójára 2017. május 21-23. között Pozsonyban került sor. A tanácskozáson az Országgyűlés Európai ügyek bizottságát Hörcsik Richárd elnök, Tessely Zoltán és Bana Tibor alelnökök, és Juhász László főtanácsadó képviselte.

A találkozó napirendjén három témakör szerepelt: az élelmiszerek kettős minősége, az Európai Unió jövője, valamint a soron következő, LVII. COSAC ülés napirendi pontjainak megvitatása.

 Az élelmiszerek kettős minősége az EU tagállamokban témakör megvitatása során egyértelművé vált, hogy a probléma nem csak a V4 országokat, hanem az egész régiót érinti.  Minden tagállamban végeznek ilyen tárgyú vizsgálatokat.  A tárgyaló partnerek egyetértően kijelentették, hogy az Európai Unión belül az eltérő jelölés, megkülönböztetés semmilyen formája nem fogadható el. Hangsúlyozták: az élelmiszerek kettős minőségéből adódó probléma csaknem 100 millió uniós polgárt érint, ezért a problémát EU szinten kell kezelni, akár egy új uniós szabályozás kidolgozása útján.

Az Európai Unió jövőjének felvázolása során a tanácskozás résztvevői számbavették azokat a globális és belső kihívásokat, amelyekkel az EU tagállamai napjainkban szembesülni kényszerülnek. Ezek közül kiemelten foglalkoztak a regionális konfliktusokkal, a gazdasági-pénzügyi és az ebből eredő szociális válsággal, a fokozódó migrációs nyomással, és a brexit által elindított dezintegrációs folyamattal. Egyetértően foglaltak ezért állást a V4-es együttműködés erősítése, s az alapvető kérdésekre vonatkozó egységes fellépés mellett.

 A következő, LVII. COSAC ülés napirendjére az észak-déli infrastrukturális összeköttetés kérdésének, valamint a kohéziós politika 2020 utáni helyzetének megvitatását javasolták.

A tanácskozás végén a résztvevők zárónyilatkozatot fogadtak el.