5. Védelmi bizottsági képviselők_l

A Visegrádi Csoport országai (V4) parlamenti együttműködésének elnökségét 2019 júliusa és 2020 júliusa között a cseh parlament két kamarája tölti be. Ennek keretében 2020. január 7–8. között a cseh Képviselőház a cseh Szenátussal együttműködve együttes bizottsági találkozót szervezett a V4-országok parlamentjeinek védelmi bizottságai számára. A találkozón az Országgyűlést Simon Miklós, a Honvédelmi és rendészeti bizottság alelnöke képviselte, továbbá részt vett Boros Miklós, Magyarország prágai nagykövete is. A felvezető előadások tekintetében sajtónyilvános találkozón valamennyi V4-ország parlamenti kamarájának védelmi, illetve biztonsági bizottsága képviseltette magát (a lengyel Szejm tisztviselői szinten vett részt).

Az esemény három fő témája a V4 védelmi együttműködés, a közös beszerzések, valamint a kibervédelem és kiberbiztonság voltak.

A találkozót Jana Černochová, a cseh Képviselőház Védelmi bizottságának elnöke nyitotta meg, aki bevezetőjében emlékeztetett rá, hogy a V4-együttműködés jövő év februárjában ünnepli létrejöttének 30. évfordulóját. Hozzátette, az elmúlt évek alatt valamennyi országnak számos eredményt sikerült elérnie külön-külön, de együtt fellépve voltak a leghatékonyabbak. A delegációvezetői felszólalások között Simon Miklós a védelempolitikához kapcsolódóan egyebek mellett kiemelte, hogy Magyarország számára a Visegrádi Csoport együttműködése a legfontosabb regionális fórumot jelenti, amely lehetőséget biztosít a rendszeres vitákra és a különböző uniós és NATO-álláspontok összehangolására.

A V4 védelmi együttműködés terén elért eredményekről, valamint a cseh V4-elnökség védelmi prioritásairól Radomír Jahoda, a cseh Védelmi Minisztérium védelempolitikai és stratégiai miniszterhelyettese tartott előadást. Ezt követően Jaromír Alan dandártábornok, a cseh hadsereg vezérkara Képességtervezési Részlegének igazgatója vette át a szót, aki a V4 EU harccsoportról, annak lehetséges reformjáról, a V4 JLSG HQ-ról, a PESCO projektekről, valamint a közös V4-es képzésekről és gyakorlatokról beszélt.

A második panel tárgyalása Lubor Koudelka, a cseh Védelmi Minisztérium Fegyverzet- és Beszerzési Részleg Vezetési és Támogatási Osztályának vezetője előadásával vette kezdetét, aki a közös beszerzések történeti áttekintését, az együttműködés sikertelenségének fő okait, valamint a cseh elnökség egyik fő célkitűzését, egy közös kisméretű projekt megvalósításának a lehetőségét ismertette.

A harmadik napirendi ponthoz kapcsolódóan a delegációk három előadást hallgathattak meg Csehország kibervédelemmel és kiberbiztonsággal kapcsolatos tapasztalatairól, megközelítéséről, a kibertámadások jelentette kihívásokról és fenyegetésekről, valamint a lehetséges megoldásokról. Lukáš Kintr, a cseh Nemzeti Kiber- és Információbiztonsági Hivatal Nemzeti Kiber- és Biztonsági Központjának igazgatóhelyettese elmondta, hogy a kiberbiztonság szavatolása az állam feladata, melynek során a megelőzés, valamint az esetleges fenyegetések megértése a legfontosabb. A kibernetikai védelem ezzel párhuzamosan a katonai hírszerzés és hadsereg együttes feladata, amellyel kapcsolatban Jan Beroun, a Cseh Katonai Hírszerzés igazgatója tartott előadást. A kibernetikai védelem kapcsán kiemelte a pontos definíció hiányát és a nemzetközi együttműködés fontosságát. A harmadik előadást Michal Koudelka, a Cseh Biztonsági Információs Szolgálat igazgatója tartotta, aki kiemelte, hogy a kibernetikai támadások elleni küzdelemben a folyamatos képzések mellett elengedhetetlen az országok közötti együttműködés és a kölcsönös bizalom fenntartása.

A találkozó lezárásaként a V4 védelmi bizottságok delegációvezetői aláírták az esemény záró következtetéseit tartalmazó dokumentumot.

+ Fotók
+ Közös Nyilatkozat