kover cimlap4

Magyarország 2017. július 1. és 2018. június 30. között tölti be a Visegrádi Csoport elnökségét, amelyet hazánk Lengyelországtól vesz át. A következő évben számos olyan jelentős eseménnyel, kihívással kell szembenéznünk, melyek kapcsán kulcsfontosságú lesz a regionális együttműködés. Ezek közül kiemelendőek az Unió jövőjéről szóló vita, az Egyesült Királyság Európai Unióból való távozásáról szóló tárgyalások, a migrációs válság kezelése és az európai biztonság javításának kérdése.
(folytatás)

Magyar elnökség eseményei 2017.07.01-2018.06.30

V4 házelnöki találkozók

A Visegrádi Csoport magyar elnöksége parlamenti együttműködésének záró eseményét, a visegrádi országok parlamenti elnökeinek informális találkozóját és a V4-ek parlamenti válogatottjainak labdarúgótornáját 2018. június 21–23. között rendezte meg az Országgyűlés Balatonfüreden.

A visegrádi országok hivatalos házelnöki találkozójára 2018. március 1–2-án került sor Budapesten.

A V4-ek magyar elnökség első házelnöki találkozójának Budapest adott otthont. A tanácskozáson Kövér László, az Országgyűlés elnöke meghívására...

V4 bizottsági találkozók

null A V4 parlamentek Védelmi bizottságainak találkozója 2018. február 21–22-én

CsoportképA V4 magyar elnökség parlamenti dimenziója keretében a védelmi bizottságok képviselői 2018. február 21–22-én tanácskoztak Budapesten. Ez az esemény zárta a V4-es parlamenti szakbizottságok találkozóinak sorát. A megbeszélésen Németh Szilárd, az Országgyűlés Honvédelmi és rendészeti bizottságának elnöke mellett Radovan Vích, a cseh Képviselőház Védelmi bizottságának alelnöke, Michal Jach, a Lengyel Szejm Nemzetvédelmi bizottságának elnöke, Jaroslaw Rusiecki, a Lengyel Köztársaság Szenátusa Védelmi bizottságának elnöke és Anton Hrnko, a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsa Védelmi és biztonsági bizottságának elnöke vett részt. A találkozón megvitatták a „V4 együttműködés, a fegyveres erők szerepe a tömeges illegális migráció kezelésében”, valamint az „Európai Unió közös biztonság- és védelempolitikája, európai együttműködés a védelmi iparban” kérdéseit.  Az első napirendi témáról Bakondi György, a Miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója, valamint Böröndi Gábor vezérőrnagy, a Honvéd Vezérkar Hadműveleti Csoportfőnökség csoportfőnöke szólt, míg a második téma áttekintésekor Siklósi Pétert, a Honvédelmi Minisztérium védelempolitikáért és védelmi tervezésért felelős helyettes államtitkárát hallgatták meg a résztvevők.
Felvezetőjében Németh Szilárd kiemelte: nem véletlen a találkozó témaválasztása, hiszen a migráció és az ahhoz való viszony kérdése az utóbbi évek egyik legnagyobb kihívásának tekinthető. Üdvözölte, hogy a résztvevők egyetértettek abban, hogy a migráció káros jelenség, amely nemcsak biztonsági, hanem identitásbeli, egzisztenciális, gazdasági és szociális veszélyekkel is jár. Németh Szilárd meggyőződésének adott hangot, hogy a fenntartható migrációs politika kulcseleme a külső határok ellenőrzése és az illegális áramlatok megfékezése. A magyar bizottsági elnök hangsúlyozta: a V4-ek célja a régió biztonságának és stabilitásának erősítése, a béke és a jólét szolgálata kell, hogy legyen. Ennek legfontosabb eszköze a védelmi együttműködés további erősítése. Németh Szilárd hangsúlyozta: a V4-ek közösen járulnak hozzá a hatékony határvédelemhez, s megakadályozzák, hogy a tömeges illegális migrációt kihasználva terrorcselekmények elkövetését tervező személyek juthassanak be az Unió területére. Hozzászólásában Bakondi György a 2015–2017 közötti időszakról szólva tájékoztatta a jelenlévőket a migrációval kapcsolatos egységes, következetes V4-es álláspont kialakulásáról, a közös együttműködési formákról, a migrációs kihívásokkal kapcsolatos társadalmi, politikai reakciókról. Böröndi Gábor a magyar honvédségnek a tömeges, illegális bevándorlás kezelésében betöltött szerepéről és feladatairól szólt. A közös európai biztonság- és védelempolitika kérdéskörét érintve Németh Szilárd hangsúlyozta: az elmúlt időszak politikai kihívásainak – így a brexitnek, az egyes országokat érintő gazdasági problémáknak, a nemzetközi terrorizmusnak, az átalakult európai biztonsági környezetnek – következtében a téma előtérbe került, és szükségessé tette a közös biztonság- és védelempolitika felülvizsgálatát. Prioritássá vált Európa és az európai polgárok védelme, a válságkezelés és a kapacitásépítés. Siklósi Péter a védelmi iparban megvalósuló európai együttműködésről szóló előadásában – a többi között – az EU közös biztonság- és védelmi politikáját érintő kihívásokról, a biztonságpolitikai irányokról és célkitűzésekről, az Állandó Strukturált Együttműködésről, a Műveleti Tervezési és Vezetési Képesség létrehozásáról, a harccsoportok alkalmazhatóságának javításáról, az európai technológiai és hadiipari alap erősítéséről, valamint az EU és a NATO közötti együttműködésről beszélt.
A találkozó végén a delegációvezetők záródokumentumot írtak alá, majd a tanácskozás következtetéseiről tájékoztatták a sajtó képviselőit.

 

Program

Következtetések

Képgaléria

 

V4 napirendek

V4 Tér-Zene program júniusban a Kossuth téren

V4 parlamenti könyvtárak és kutatószolgálatok éves találkozója 2018. május 24–25-én Budapesten
Szakértői konferencia az Európai Unió jövőjéről - Értékek címmel 2018. február 22-23-án Budapesten.

Előkészítés (2016.07.01. - 2017.07.01.)

V4 házelnöki találkozók

Marek Kuchciński, a lengyel Szejm elnöke és Stanisław Karczewski, a Lengyel Szenátus elnöke 2016. december 3-4-re a V4 házelnököket munka-találkozóra Przemyśl-be hívta meg. Az eseményen a meghívó felek és az Országgyűlés elnöke mellett részt vett Andrej Danko, a Szlovák Nemzeti Tanács elnöke, Milan Štěch, a cseh Szenátus elnöke, valamint Jaroslava Pokorná Jermanová, a cseh Képviselőház alelnöke is.

Marek Kuchciński, a lengyel Szejm elnöke és Stanisław Karczewski, a lengyel Szenátus elnöke 2017. március 6-7-re a V4 házelnököket hivatalos találkozóra Varsóba hívta meg.  Az eseményen a meghívó felek és az Országgyűlés elnöke, Kövér László mellett Andrej Danko, a Szlovák Nemzeti Tanács elnöke, Jan Hamáček, a cseh Képviselőház elnöke, és Milan Štěch, a cseh Szenátus elnöke vett részt.  A rendezvényt követően a magyar házelnök lengyel partnereivel kétoldalú megbeszélést is folytatott.

A tanácskozás napirendjén az Európai Unió jövőjével kapcsolatos elképzelések, illetve a V4 parlamenti együttműködés erősítésének lehetőségei szerepeltek.  

V4 bizottsági találkozók

A Varsóban 2017. február 27-28-án megtartott találkozón a magyar Országgyűlés Külügyi Bizottságát Németh Zsolt elnök, Csenger-Zalán Zsolt alelnök és Velez Árpád képviselte.
A találkozó napirendjén az Európai Unió, az Egyesült Államok és Oroszország, ill. a Donald Trump elnökségének hatásai a keleti politikára; az európai biztonsági kihívások; valamint a déli szomszédság, migráció, terrorizmus, a szíriai konfliktus, valamint a Törökországhoz fűződő kapcsolatok kérdésköre szerepelt.

Ľuboš Blaha, a Szlovák Nemzeti Tanács Európai ügyek bizottságának elnöke meghívására a V4 európai ügyek bizottságai találkozójára 2017. május 21-23. között Pozsonyban került sor. A tanácskozáson az Országgyűlés Európai ügyek bizottságát Hörcsik Richárd elnök, Tessely Zoltán és Bana Tibor alelnökök, és Juhász László főtanácsadó képviselte.

A találkozó napirendjén három témakör szerepelt: az élelmiszerek kettős minősége, az Európai Unió jövője, valamint a soron következő, LVII. COSAC ülés napirendi pontjainak megvitatása.

V4 Kétoldalú találkozók

Kövér László házelnök informális keretek között találkozott Andrej Dankoval, a Szlovák Nemzeti Tanács elnökével 2017. április 12-én Esztergomban.
Latorcai János, az Országgyűlés alelnöke 2016. szeptember 6-8. között a dél-lengyelországi Krynicában részt vett a Kárpátok Európája konferencián, melynek nyitó tanácskozásán a V4 országok házelnökei „A Visegrád Csoport: jelenlegi kihívások, az együttműködés új formái” címmel szólaltak fel.
A házelnököt lengyelországi útjára elkísérte Csúcs Lászlóné, az Országgyűlés lengyel nemzetiségi szószólója és Szakáli István Lóránt, a Földművelésügyi Minisztérium helyettes államtitkára.