kover cimlap4

Magyarország 2017. július 1. és 2018. június 30. között tölti be a Visegrádi Csoport elnökségét, amelyet hazánk Lengyelországtól vesz át. A következő évben számos olyan jelentős eseménnyel, kihívással kell szembenéznünk, melyek kapcsán kulcsfontosságú lesz a regionális együttműködés. Ezek közül kiemelendőek az Unió jövőjéről szóló vita, az Egyesült Királyság Európai Unióból való távozásáról szóló tárgyalások, a migrációs válság kezelése és az európai biztonság javításának kérdése.
(folytatás)

Magyar elnökség eseményei 2017.07.01-2018.06.30

V4 házelnöki találkozók

A Visegrádi Csoport magyar elnöksége parlamenti együttműködésének záró eseményét, a visegrádi országok parlamenti elnökeinek informális találkozóját és a V4-ek parlamenti válogatottjainak labdarúgótornáját 2018. június 21–23. között rendezte meg az Országgyűlés Balatonfüreden.

A visegrádi országok hivatalos házelnöki találkozójára 2018. március 1–2-án került sor Budapesten.

A V4-ek magyar elnökség első házelnöki találkozójának Budapest adott otthont. A tanácskozáson Kövér László, az Országgyűlés elnöke meghívására...

V4 bizottsági találkozók

null A V4 országok parlamentjei gazdasági bizottságainak találkozója 2018. február 7–8.

Családi fotóA Visegrádi Országok parlamentjei gazdasági bizottságainak képviselői 2018. február 7–8-án tanácskoztak Budapesten. A vendéglátó Bánki Erik, az Országgyűlés Gazdasági bizottságának elnöke mellett Pavel Štohl, a Cseh Köztársaság Szenátusa Nemzetgazdasági, mezőgazdasági és közlekedési bizottságának alelnöke, Martin Kolovratník, a Cseh Képviselőház Gazdasági bizottságának alelnöke, Jerzy Meysztowicz, a lengyel Szejm Gazdasági és fejlesztési bizottságának elnöke, Andrzej Stanislawek, a Lengyel Köztársaság Szenátusa Nemzetgazdasági és innovációs bizottságának elnöke, valamint Maros Kondrót, a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsa Gazdasági bizottságának alelnöke vett részt a találkozón. A megbeszélés napirendjén a kiküldetési irányelv célzott felülvizsgálatával kapcsolatos kérdések, valamint a következő európai uniós költségvetési és kohéziós politikai időszakra való felkészülés, illetve az ahhoz kapcsolódó gazdaságpolitikai és gazdaságfejlesztési tervek szerepeltek. A magyar kormány álláspontját az első napirendi pontot illetően Cseresnyés Péter, a Nemzetgazdasági Minisztérium munkaerőpiacért és képzésért felelős államtitkára, míg a 2020 utáni többéves pénzügyi keret (MFF) tárgyalásával kapcsolatos részleteket Takács Szabolcs, a Miniszterelnökség európai uniós ügykért felelős államtitkára ismertette. Bánki Erik, miután felvezetőjében tájékoztatta partnereit a magyar V4 elnökségi prioritásokról, szólt az egységes belső piac és az Unió versenyképességének fontosságáról. Megjegyezte: a Visegrádi Országok egy gazdaságilag stabil Európai Unió fennállásában érdekeltek, a fenntartható gazdasági növekedés megteremtése érdekében pedig javítani kell az Unió versenyképességét. Fontosnak nevezte a munkahelyteremtést elősegítő, valamint a digitális technológiákhoz és a képzett munkaerőhöz való egyenlő hozzáférést megteremtő beruházási környezetet. Kiemelte, hogy Magyarország ellenzi a kiküldetési irányelv módosítását célzó javaslatot, mert az indokolatlanul és aránytalanul korlátozza a szolgáltatásnyújtás szabadságát és régiónk versenyképességét az EU-ban. Hozzátette: a kiküldetési irányelvnek a közlekedési szektorban történő alkalmazása a legérzékenyebb kérdés. Cseresnyés Péter elmondta: a kiküldött munkavállalók ügyében nem sikerült elfogadható kompromisszumra jutniuk a régi és új tagállamoknak. Részsikereket azonban elértek az új szabályozás alkalmazására vonatkozó, négy éves átmeneti időszak bevezetését illetően. A kiküldött munkavállalókról szóló uniós irányelv módosításával új szabályok vonatkoznak majd a szolgálatteljesítés maximális időtartamára és a javadalmazásra. Az MFF kérdéskörének áttekintése során Bánki Erik felhívta a figyelmet azokra a kihívásokra és válságokra, amelyekkel az Uniónak szembe kell néznie. Többek között utalt arra, hogy az új kihívásokra egy olyan időszakban kell megoldást találni, amikor az egyik nettó befizető tagállam, az Egyesült Királyság kilép az Unióból. Ugyanakkor fontos szempontként arra is figyelmeztetett, hogy az új kihívások finanszírozási igényeinek kielégítése ne a hagyományos politikák kárára történjen.  A találkozó résztvevői elégedetten nyugtázták, hogy az EU bolgár soros elnöksége prioritásként kezeli a kohéziós politika és a Közös Agrárpolitika szerepének megőrzését. Egyetértettek abban, hogy a 2020 utáni MFF tervezése során először a politikai célokat kell meghatározni, és csak azt követően kerülhet sor az ehhez szükséges források hozzárendelésére. Megállapítást nyert az is, hogy gondoskodni kell a brexit által előálló forráshiány pótlásáról, ezért a többletterhek viselésének tagállamok közötti megoszlásáról még zajlanak az egyeztetések. Takács Szabolcs hangsúlyozta, hogy a 2020–2027-es költségvetési ciklus főbb kérdéseit illetően a V4-ek egységes álláspontot alakítottak ki és képviselnek az uniós fórumokon. Aláhúzta: Magyarország határozottan elutasítja az uniós források politikai feltételekkel történő összekapcsolását, a jogállamisági elveknek a kohéziós politikába történő becsatolását, valamint az uniós források és a migránsok tagországok közötti kötelező elosztásának összekapcsolását.
A konstruktív egyeztetést követően a tanácskozás zárásaként a V4 országok parlamentjei gazdasági bizottságainak delegációvezetői záródokumentumot írtak alá, amely alapját képezi a Visegrádi Csoport parlamenti elnökeinek 2018 márciusára tervezett találkozóján elfogadásra kerülő következtetéseknek. A találkozó végén a delegációvezetők tájékoztatták a sajtó képviselőit.

 

V4 napirendek

V4 Tér-Zene program júniusban a Kossuth téren

V4 parlamenti könyvtárak és kutatószolgálatok éves találkozója 2018. május 24–25-én Budapesten
Szakértői konferencia az Európai Unió jövőjéről - Értékek címmel 2018. február 22-23-án Budapesten.

Előkészítés (2016.07.01. - 2017.07.01.)

V4 házelnöki találkozók

Marek Kuchciński, a lengyel Szejm elnöke és Stanisław Karczewski, a Lengyel Szenátus elnöke 2016. december 3-4-re a V4 házelnököket munka-találkozóra Przemyśl-be hívta meg. Az eseményen a meghívó felek és az Országgyűlés elnöke mellett részt vett Andrej Danko, a Szlovák Nemzeti Tanács elnöke, Milan Štěch, a cseh Szenátus elnöke, valamint Jaroslava Pokorná Jermanová, a cseh Képviselőház alelnöke is.

Marek Kuchciński, a lengyel Szejm elnöke és Stanisław Karczewski, a lengyel Szenátus elnöke 2017. március 6-7-re a V4 házelnököket hivatalos találkozóra Varsóba hívta meg.  Az eseményen a meghívó felek és az Országgyűlés elnöke, Kövér László mellett Andrej Danko, a Szlovák Nemzeti Tanács elnöke, Jan Hamáček, a cseh Képviselőház elnöke, és Milan Štěch, a cseh Szenátus elnöke vett részt.  A rendezvényt követően a magyar házelnök lengyel partnereivel kétoldalú megbeszélést is folytatott.

A tanácskozás napirendjén az Európai Unió jövőjével kapcsolatos elképzelések, illetve a V4 parlamenti együttműködés erősítésének lehetőségei szerepeltek.  

V4 bizottsági találkozók

A Varsóban 2017. február 27-28-án megtartott találkozón a magyar Országgyűlés Külügyi Bizottságát Németh Zsolt elnök, Csenger-Zalán Zsolt alelnök és Velez Árpád képviselte.
A találkozó napirendjén az Európai Unió, az Egyesült Államok és Oroszország, ill. a Donald Trump elnökségének hatásai a keleti politikára; az európai biztonsági kihívások; valamint a déli szomszédság, migráció, terrorizmus, a szíriai konfliktus, valamint a Törökországhoz fűződő kapcsolatok kérdésköre szerepelt.

Ľuboš Blaha, a Szlovák Nemzeti Tanács Európai ügyek bizottságának elnöke meghívására a V4 európai ügyek bizottságai találkozójára 2017. május 21-23. között Pozsonyban került sor. A tanácskozáson az Országgyűlés Európai ügyek bizottságát Hörcsik Richárd elnök, Tessely Zoltán és Bana Tibor alelnökök, és Juhász László főtanácsadó képviselte.

A találkozó napirendjén három témakör szerepelt: az élelmiszerek kettős minősége, az Európai Unió jövője, valamint a soron következő, LVII. COSAC ülés napirendi pontjainak megvitatása.

V4 Kétoldalú találkozók

Kövér László házelnök informális keretek között találkozott Andrej Dankoval, a Szlovák Nemzeti Tanács elnökével 2017. április 12-én Esztergomban.
Latorcai János, az Országgyűlés alelnöke 2016. szeptember 6-8. között a dél-lengyelországi Krynicában részt vett a Kárpátok Európája konferencián, melynek nyitó tanácskozásán a V4 országok házelnökei „A Visegrád Csoport: jelenlegi kihívások, az együttműködés új formái” címmel szólaltak fel.
A házelnököt lengyelországi útjára elkísérte Csúcs Lászlóné, az Országgyűlés lengyel nemzetiségi szószólója és Szakáli István Lóránt, a Földművelésügyi Minisztérium helyettes államtitkára.