Házelnöki találkozók

Csoportkép a V4 házelnökeinek parlamenti bizottságainak konferenciáján az OrszágházbanA visegrádi országok hivatalos házelnöki találkozójára 2018. március 1–2-án került sor Budapesten. A tanácskozáson Kövér László, az Országgyűlés elnöke meghívására Marek Kuchciński, a lengyel Szejm elnöke; Stanisław Karczewski, a lengyel Szenátus elnöke; Milan Štěch, a cseh Szenátus elnöke; Radek Vondráček, a cseh Képviselőház elnöke; valamint Andrej Danko, a Szlovák Nemzeti Tanács elnöke vett részt. A találkozó fő témái között a V4 magyar elnökségének értékelése, valamint a visegrádi országok parlamenti együttműködésének jövőbeni erősítése szerepelt. Kövér László, az Országgyűlés elnöke elmondta, hogy a hivatalos házelnöki találkozót egy informális házelnöki találkozó, egy szakértői-kutatói konferencia és több parlamenti szakbizottsági találkozó előzte meg, így az európai ügyi, a külügyi, a családjogi kérdésekkel foglalkozó, a gazdasági, a mezőgazdasági, valamint a védelmi bizottságok egyeztetései, amelyek a közös visegrádi értékeket megjelenítő záródokumentumok elfogadásával végződtek. Kövér László a tanácskozáson kiemelte, hogy a bizottsági üléseken megvitatott témák – mint például az Európai Unió jövője, a brexit várható következményeire való felkészülés, a közös kül- és biztonságpolitika jövője, a Nyugat-Balkán EU- és NATO-integrációja, a kiküldetési irányelv módosítása, a következő többéves pénzügyi keret, a demográfiai kihívások leküzdése, a családpolitika jelentősége, a közös agrárpolitika reformja, a kettős minőség kiküszöbölése az élelmiszeriparban, a migrációval kapcsolatos kihívások kezelése és a védelmi együttműködés lehetőségei – nem csupán a V4-ek közös érdekei és értékei, hanem az egész európai kontinens jövője és megerősítése szempontjából is kiemelkedően fontos kérdések. A magyar házelnök tájékoztatta partnereit, hogy a visegrádi országok parlamentjei közötti együttműködés soha nem volt ennyire intenzív, mint a magyar elnökség időszakában. Hangsúlyozta: a V4-es parlamenti találkozók és az elfogadott következtetések tovább erősítették a visegrádi országok közötti parlamenti kapcsolatokat.  Hangsúlyozta annak jelentőségét is, hogy a V4-ek képesek közösen fellépni az európai értékek védelméért. Ezen értékek sorából kiemelte a szubszidiaritás elvének érvényesülését, továbbá az európai integráció vívmányainak, a kohéziós politikának, a négy uniós alapszabadság elvére épülő egységes piac, a közös agrárpolitika, a közös kül- és biztonságpolitika eredményeinek megóvását. Fontosnak nevezte, hogy első alkalommal vesznek részt a visegrádi országok parlamentjei közösen az EU-ba törekvő moldovai parlament integrációs felkészítését szolgáló uniós ikerintézményi programban. Kövér László kiemelte, hogy a sárga lapos eljárás intenzívebb használatával, valamint az érdekeiket sértő tervezetekkel szembeni vétójogot biztosító piros lapos eljárás alkalmazásával kell megerősíteni a nemzeti parlamentek szerepét az uniós jogalkotási folyamatokban.
A hivatalos házelnöki találkozóhoz kapcsolódóan első alkalommal rendeztük meg a visegrádi országok parlamenti elnökeinek és az elnökség parlamenti programjaiban résztvevő bizottsági küldöttségeknek a közös konferenciáját. A rendezvényre meghívást kapott Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, aki előadásában hangsúlyozta, hogy az EU-ban nincs szorosabb, hatékonyabb együttműködés, mint a visegrádi országoké. A V4 elismert márkanévvé vált, amire odafigyel az egész európai politikai elit és a média is. Hangját meghallják, és gazdasági potenciálját tekintve is komoly tényezővé vált az európai folyamatok alakítása terén. Szólt az EU-ban tapasztalható bővítési fáradtságról, s ezzel összefüggésben a nyugat-balkáni térség integrálásának szükségességéről. A közeljövő egyik legfontosabb kérdésének az energiabiztonságot nevezte. Kiemelte a V4-ek szerepét országaink keresztény hagyományainak és identitásának képviseletében, és külön hangsúlyt helyezett a nemzeti parlamenteknek az európai sorskérdéseket illető egységes megszólalásának fontosságára.
Miután a szakbizottságok vezetői– Hörcsik Richárd, Németh Zsolt, Selmeczi Gabriella, Bánki Erik, Németh Szilárd elnökök, illetve L. Simon László bizottsági alelnök – röviden ismertették a bizottsági tanácskozások eredményeit, a résztvevő cseh és lengyel képviselők szólaltak fel. Ezt követően a házelnökök a sajtó jelenlétében közös nyilatkozatot írtak alá, amelyben hangsúlyozták a visegrádi országok és a nemzeti parlamentek jogát ahhoz, hogy konstruktívan hozzájáruljanak az EU jövőjéről szóló vitához. Egyetértettek abban, hogy a visegrádi országok erős és eredményes államok közösségére épülő, hatékonyan működő és polgárközelibb unió kialakításában és fenntartásában érdekeltek. Kiemelték, hogy az EU határain kívül eredő problémákat, mint a migrációt és a menekültválságot, keletkezésük helyén kell megoldani. Kövér László tájékoztatta partnereit, hogy a Visegrádi Csoport magyar elnöksége parlamenti együttműködésének elnökeként a közös nyilatkozatot megküldi az uniós tagországok parlamenti elnökeinek és az Európai Unió intézményei vezetőinek.
A visegrádi országok parlamenti elnökeinek és parlamenti bizottságai képviselőinek 2018. március 2-án megtartott közös konferenciája zárta a Visegrádi Csoport magyar elnöksége parlamenti dimenziójához kapcsolódó hivatalos események sorát. A V4-elnökséget a júniusban megrendezendő informális házelnöki találkozó keretében adjuk át a Szlovák Nemzeti Tanácsnak.