A visegrádi országok sporttal és idegenforgalmi kérdésekkel foglalkozó parlamenti bizottságainak videokonferenciája, 2021. június 22.

 

Marek Matuszewski, a lengyel Szejm testneveléssel, sporttal és idegenforgalommal foglalkozó bizottsága alelnökének kezdeményezésére 2021. június 22-én került sor a visegrádi országok sporttal és idegenforgalmi kérdésekkel foglalkozó bizottságainak videokonferenciájára, melyen a lengyel Szejm, a cseh Képviselőház, a szlovák Nemzeti Tanács, valamint az Országgyűlés delegációi vettek részt. A találkozó két napirendi pontja a Covid–19-járvány turisztikai ágazatra gyakorolt hatásaival, valamint a 2023. évi Európai Játékokra történő felkészüléssel foglalkozott.  

Az Országgyűlés képviseletében Barcza Attila, a Gazdasági bizottság tagja, valamint Dunai Mónika, a Kulturális bizottság tagja vett részt a találkozón.

Barcza Attila hozzászólásában jelezte, hogy Magyarország ambiciózus V4-elnökségre készül, amelynek során a V4-en belüli turisztikai forgalom ösztönzése fontos szerepet játszik majd. Beszámolt a Magyar Turisztikai Ügynökség várható programjairól, amelyek közül több is az egészségtudatosságot helyezi középpontjába. Az idegenforgalmi együttműködés fontos elemének minősítette, hogy a visegrádi országok is felismerték az egymás közötti turizmus ösztönzésének jelentőségét, és törekednek az összehangolt lépések megvalósítására.
A lengyel fél javaslatára az idegenforgalmi kérdésekkel foglalkozó, a témában érintett bizottságok a jövőben folytatják a megbeszéléseiket bizottsági szinten, többek közt előzetes egyeztetést folytatnak egy közös, a V4-országokban kölcsönösen elfogadható idegenforgalmi kártya kidolgozásával kapcsolatban.


Dunai Mónika a sporttal kapcsolatos második napirendi pont kapcsán kiemelte, hogy Magyarország kormánya stratégiai ágazatként kezeli a sportot, és ennek megfelelően határozza meg sportpolitikai célrendszerét. Beszámolt arról, hogy Magyarország a nagyszabású sportesemények megrendezéséhez megfelelő infrastruktúrával rendelkezik, amelynek révén jelentős gazdaságélénkítő hatást tud elérni. Megemlítette azt is, hogy a központi költségvetési támogatásnak köszönhetően a magyar sportszövetségek előszeretettel pályáznak európai és világszintű sportesemények rendezési jogára.

+ Fotók