A visegrádi országok európai ügyekkel foglalkozó bizottságainak prágai találkozója 2021. szeptember 5-7.


A cseh Képviselőház szervezésében 2021. szeptember 5–7. között Prágában találkoztak a visegrádi országok európai ügyekkel foglalkozó bizottságainak delegációi. Az eseményen, amelynek napirendjén a Covid-helyzet és a járványt követő helyreállás, illetve az „Irány az 55%!” javaslatcsomag témái szerepeltek, az Országgyűlés Európai ügyek bizottsága részéről dr. Hörcsik Richárd elnök, Balczó Zoltán alelnök és dr. Tilki Attila bizottsági tag vett részt. Az ülés levezető elnöke Ondřej Benešík, a cseh Képviselőház Európai ügyekkel foglalkozó bizottságának elnöke volt.

A Covid-helyzet és a járványt követő helyreállás témájával foglalkozó napirendi pont tárgyalása során Karolína Kottová, az Európai Bizottság Csehországi Képviseletének helyettes vezetője tartott vitaindító előadást, amelynek keretében négy területet érintett: beszélt a járvány egészségügyi rendszerekre gyakorolt hatásairól, a válsághelyzet kezeléséről, a járvány gazdasági hatásainak enyhítésére hozott intézkedéscsomagokról, valamint az EU globális szerepéről a Covid elleni harcban.

Hörcsik Richárd hozzászólásában a visegrádi országok együttműködésének, egymás megsegítésének jelentőségét hangsúlyozta a pandémia alatt. A gazdasági hatások vonatkozásában beszámolt arról, hogy 17,9%-os volt a GDP növekedése hazánkban a 2021. április és június közötti időszakban, amit reménykeltőnek nevezett. Emellett a negyedi hullám küszöbén állva az élet védelmének és a munkahelyek megőrzésének fontosságára emlékeztetett. Tilki Attila a visegrádi országokkal határos országokban fennálló helyzet nyomon követésének szükségességére hívta fel a figyelmet a V4-országok védelme érdekében. Említést tett arról, hogy Magyarország oltási lehetőséget biztosított a Kárpátalján élő nem magyarok számára is. Valamennyi delegációvezető tájékoztatást nyújtott hazája oltási helyzetéről, emellett többen sürgető feladatnak nevezték az oltási folyamat felgyorsításának ösztönzését.

Az Európai Bizottság által 2021. július 14-én előterjesztett, a 2030-ra vonatkozó európai uniós éghajlat-politikai célok elérését szolgáló „Irány az 55%!” javaslatcsomag témájának előterjesztője Radek Špicar, a cseh iparszövetség alelnöke volt, aki rámutatott arra, hogy nemcsak uniós szinten, de például visegrádi szinten is eltérő a javaslatcsomag várható hatása. Elmondta, a klímaváltozás elleni küzdelem csak akkor lehet eredményes, ha ahhoz az EU-n kívüli nagy kibocsátók is csatlakoznak. Az uniós döntéshozatal kapcsán elhúzódó vitákat jósolt, döntést leghamarabb a következő évre látott reálisnak. Balczó Zoltán az uniós javaslatcsomag kapcsán elégedetten nyugtázta az EU vezető szerepét, ugyanakkor különösen túlzónak értékelte azon javaslatot, hogy a transzeurópai közlekedési hálózat mentén a nehéz tehergépkocsik számára rendkívül nagy, 350 kW teljesítményű töltők létesüljenek a következő években. Külön kiemelte, hogy a 2050-es céloknak való megfelelés olyan tagállamokra nézve is kötelező, amelyek 1990 óta növelték széndioxid-kibocsátásukat. Egyetértve a klímapolitika globális kihívásaival, az uniós klímadiplomácia szükségességét és fokozott fellépését sürgette. Dr. Hörcsik Richárd a kiegyensúlyozott uniós szabályozás szükségességét hangsúlyozta, amely minden tagállam energiamixét tiszteletben tartja.

A találkozó végén a résztvevők zárónyilatkozatot fogadtak el, amellyel kapcsolatban az Országgyűlés részéről a klímapolitika vonatkozásában benyújtott módosító javaslatok elfogadásra kerültek. A következő szakbizottsági találkozónak 2022 első félévében a szlovák parlament ad majd otthont.

+fotók

+következtetések