Bizottsági találkozók

CsoportképA V4 magyar elnökség parlamenti dimenziója keretében a védelmi bizottságok képviselői 2018. február 21–22-én tanácskoztak Budapesten. Ez az esemény zárta a V4-es parlamenti szakbizottságok találkozóinak sorát. A megbeszélésen Németh Szilárd, az Országgyűlés Honvédelmi és rendészeti bizottságának elnöke mellett Radovan Vích, a cseh Képviselőház Védelmi bizottságának alelnöke, Michal Jach, a Lengyel Szejm Nemzetvédelmi bizottságának elnöke, Jaroslaw Rusiecki, a Lengyel Köztársaság Szenátusa Védelmi bizottságának elnöke és Anton Hrnko, a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsa Védelmi és biztonsági bizottságának elnöke vett részt. A találkozón megvitatták a „V4 együttműködés, a fegyveres erők szerepe a tömeges illegális migráció kezelésében”, valamint az „Európai Unió közös biztonság- és védelempolitikája, európai együttműködés a védelmi iparban” kérdéseit.  Az első napirendi témáról Bakondi György, a Miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója, valamint Böröndi Gábor vezérőrnagy, a Honvéd Vezérkar Hadműveleti Csoportfőnökség csoportfőnöke szólt, míg a második téma áttekintésekor Siklósi Pétert, a Honvédelmi Minisztérium védelempolitikáért és védelmi tervezésért felelős helyettes államtitkárát hallgatták meg a résztvevők.
Felvezetőjében Németh Szilárd kiemelte: nem véletlen a találkozó témaválasztása, hiszen a migráció és az ahhoz való viszony kérdése az utóbbi évek egyik legnagyobb kihívásának tekinthető. Üdvözölte, hogy a résztvevők egyetértettek abban, hogy a migráció káros jelenség, amely nemcsak biztonsági, hanem identitásbeli, egzisztenciális, gazdasági és szociális veszélyekkel is jár. Németh Szilárd meggyőződésének adott hangot, hogy a fenntartható migrációs politika kulcseleme a külső határok ellenőrzése és az illegális áramlatok megfékezése. A magyar bizottsági elnök hangsúlyozta: a V4-ek célja a régió biztonságának és stabilitásának erősítése, a béke és a jólét szolgálata kell, hogy legyen. Ennek legfontosabb eszköze a védelmi együttműködés további erősítése. Németh Szilárd hangsúlyozta: a V4-ek közösen járulnak hozzá a hatékony határvédelemhez, s megakadályozzák, hogy a tömeges illegális migrációt kihasználva terrorcselekmények elkövetését tervező személyek juthassanak be az Unió területére. Hozzászólásában Bakondi György a 2015–2017 közötti időszakról szólva tájékoztatta a jelenlévőket a migrációval kapcsolatos egységes, következetes V4-es álláspont kialakulásáról, a közös együttműködési formákról, a migrációs kihívásokkal kapcsolatos társadalmi, politikai reakciókról. Böröndi Gábor a magyar honvédségnek a tömeges, illegális bevándorlás kezelésében betöltött szerepéről és feladatairól szólt. A közös európai biztonság- és védelempolitika kérdéskörét érintve Németh Szilárd hangsúlyozta: az elmúlt időszak politikai kihívásainak – így a brexitnek, az egyes országokat érintő gazdasági problémáknak, a nemzetközi terrorizmusnak, az átalakult európai biztonsági környezetnek – következtében a téma előtérbe került, és szükségessé tette a közös biztonság- és védelempolitika felülvizsgálatát. Prioritássá vált Európa és az európai polgárok védelme, a válságkezelés és a kapacitásépítés. Siklósi Péter a védelmi iparban megvalósuló európai együttműködésről szóló előadásában – a többi között – az EU közös biztonság- és védelmi politikáját érintő kihívásokról, a biztonságpolitikai irányokról és célkitűzésekről, az Állandó Strukturált Együttműködésről, a Műveleti Tervezési és Vezetési Képesség létrehozásáról, a harccsoportok alkalmazhatóságának javításáról, az európai technológiai és hadiipari alap erősítéséről, valamint az EU és a NATO közötti együttműködésről beszélt.
A találkozó végén a delegációvezetők záródokumentumot írtak alá, majd a tanácskozás következtetéseiről tájékoztatták a sajtó képviselőit.

 

Program

Következtetések

Képgaléria