A visegrádi országok parlamentjei mezőgazdasági bizottságainak találkozója, 2022. október 13–14., Pozsony


A Visegrádi Együttműködés szlovák elnöksége keretében a V4-országok parlamentjei mezőgazdasági bizottságainak találkozójára 2022. október 13–14-én Pozsonyban került sor. Az eseményen az Országgyűlés Mezőgazdasági Bizottsága részéről Győrffy Balázs és Barkóczi Balázs alelnökök vettek részt. A rendezvényen a házigazda Szlovákia mellett a lengyel parlament mindkét házának delegációját bizottsági elnök vezette, magyar részről és a cseh Képviselőház részéről alelnökök vettek részt, a cseh Szenátust pedig az illetékes bizottság tagja képviselte.

A találkozó fő témái a 2023–2027 közötti Közös Agrárpolitika stratégiai terve és a vidékfejlesztés, „a víz mint stratégiai nyersanyag és a termőföld mint nem megújuló természeti erőforrás, illetve az élelmiszerbiztonsági és járványügyi helyzet voltak. A rendezvényen az adott témákban a bevezető előadásokat Martin Kováč, a szlovák Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Minisztérium államtitkára, Katarína Mihaľová, a Vidékfejlesztési és Közvetlen Kifizetések Főosztálya főigazgatója, valamint Jozef Bíreš, az Állami Állategészségügyi és Élelmiszerügyi Hivatal igazgatója tartották.

A résztvevők közötti szakmai párbeszéd és tapasztalatcsere keretében Győrffy Balázs alelnök részletes tájékoztatást adott többek között a Magyarországot ért ez évi aszálykárokról, s hangsúlyozta az öntözésfejlesztés és a lakosság tájékoztatásának jelentőségét. Kiemelte, hogy fontos lenne uniós forrásokat biztosítani a kivonásra kerülő növényvédő szereket hatékonyan helyettesítő alternatív anyagok kutatására is. Robert Telus (lengyel Szejm) a gazdálkodók támogatásának fontosságára hívta fel a figyelmet olyan esetekben, amikor ők a területüket például a víz visszatartására vagy a megújuló energiák létesítésére használják, Jerzy Chróścikowski (lengyel Szenátus) pedig a hatékony, értékmegőrző gazdálkodás és az állattenyésztés szerepét húzta alá. Tomáš Dubský (cseh Képviselőház) az élelmiszer-pazarlás, illetve az élelmiszerek kettős minőségének kérdéskörét emelte ki, míg Herbert Pavera (cseh Szenátus) az EU-tagországok növényvédőszer-használatának különbségeit és a fiatal gazdák földhöz jutásának nehézségeit vetette fel. Jaroslav Karahuta, a szlovák partnerbizottság elnöke a folyók eredeti medrükbe való visszaterelése, az uniós források kihasználása, illetve a gazdák részéről a közvetlen értékesítés fontosságát hangsúlyozta. Véleménye szerint a széndioxidkibocsátás-kereskedelem kapcsán mozgó hatalmas összegek egy részét a talaj vízmegtartó képességének növelésére is fel lehetne használni. Végül a találkozó eredményeit méltatva hangsúlyozta a V4-együttműködés továbbfejlesztésének jelentőségét.

Az esemény zárásaként a delegációvezetők közös következtetéseket fogadtak el, melyben kifejtették véleményüket az Európai Bizottságnak a növényvédő szerek használatára irányuló javaslatára vonatkozóan, továbbá hangsúlyozták a víz kiemelt szerepét és a talaj, illetve a mezőgazdasági területek hosszú távú fenntarthatóságának és termőképességének fontosságát.  Az élelmezésbiztonság szempontjából kiemelték a növénytermesztés és állattenyésztés stabilitásának jelentőségét, továbbá javasolták, hogy az egyenlő feltételek biztosítása és a hatékonyabb fogyasztóvédelem érdekében minőségi minimumkövetelmények legyenek meghatározva a harmadik országokból az EU-ba importált élelmiszerekre vonatkozóan.
 

+ fotók (Szlovák Nemzeti Tanács)

+Következtetések