A visegrádi országok parlamentjei gazdasági bizottságainak találkozója, 2022. október 23-24., PozsonyA Visegrádi Csoport (V4) elnökségét 2022. július 1. és 2023. június 30. között betöltő Szlovákia Nemzeti Tanácsa 2022. október 23-24-én rendezte meg a visegrádi országok parlamentjei gazdasági bizottságainak találkozóját Pozsonyban. Az eseményen, amelynek házigazdája Peter Kremský szlovák gazdasági bizottsági elnök volt, valamennyi V4-es parlamenti kamara illetékes bizottsága képviseltette magát. A találkozón az Országgyűlés Gazdasági Bizottsága részéről Riz Gábor, a bizottság tagja vett részt.

A rendezvényen három napirendi pontot tárgyaltak meg a résztvevők. Elsőként az EU és a V4-országok energiabiztonságáról zajlott az eszmecsere, amelyen Karel Hirman, a Szlovák Köztársaság gazdasági minisztere, Rastislav Ňukovič, az EUSTREAM (a Szlovák Köztársaság földgázszállító hálózatának üzemeltetője) főigazgatója, valamint Peter Dovhun, a Szlovák Villamosenergia-átviteli Hálózat (SEPS) igazgatótanácsának elnöke tartott előadást. Ezt követően az energiaárak kezelésének módjairól tárgyaltak a résztevők, mely téma megvitatása Andrej Juris, a Hálózati Iparágak Szabályozó Hivatala elnökének előadásával vette kezdetét. Végezetül szót ejtettek a regionális együttműködés lehetőségeiről is; itt Andrej Stančík, a Szlovák Köztársaság Kül- és Európai Ügyek Minisztériumának államtitkára, valamint Alexander Matušek, a Szlovák Köztársaság Autóipari Szövetségének az elnöke tartott gondolatébresztő előadást. A napirendi pontok tárgyalása során a képviselők tájékoztatták a részvevőket azokról a lépésekről, amelyeket hazájuk tett az energiabiztonság, a forrásdiverzifikáció, illetve az áram- és a gázáraknak a lakosság számára való elviselhetőbbé tétele érdekében. A kialakult szakmai párbeszéd során számos területen egyetértés mutatkozott az előadók, illetve a képviselők között. Azonos állásponton voltak többek között az LNG-kapacitások növelésének fontosságát illetően.

Riz Gábor beszámolt arról, hogy Magyarország évi 1 milliárd köbméterig terjedő kapacitást kötött le a horvátországi Krk LNG-terminálban. Rastislav Ňukovič véleménye szerint a V4-ek LNG-kapacitásbővítésének lehetőségei a krki terminál bővítésében, a gdański terminál megépítésében, továbbá a németországi terminálból való behozatalban rejlenek. Emellett egyetértettek az atomenergia szerepének jelentőségében mind a négy ország energiaellátása szempontjából. Peter Dovhun a Szlovák Villamosenergiaátviteli Hálózat működésének ismertetése kapcsán köszönetét fejezte ki a másik három visegrádi országban működő partnerintézményeikkel – Magyarország esetében a MAVIR-ral – való kiváló együttműködésért. A delegációk az esemény során közösen elfogadott záródokumentumban fejezték ki álláspontjukat a találkozó témáival kapcsolatban.

+fotók  (Szlovák Nemzeti Tanács)

+Következtetések