kover cimlap4

Magyarország 2017. július 1. és 2018. június 30. között tölti be a Visegrádi Csoport elnökségét, amelyet hazánk Lengyelországtól vesz át. A következő évben számos olyan jelentős eseménnyel, kihívással kell szembenéznünk, melyek kapcsán kulcsfontosságú lesz a regionális együttműködés. Ezek közül kiemelendőek az Unió jövőjéről szóló vita, az Egyesült Királyság Európai Unióból való távozásáról szóló tárgyalások, a migrációs válság kezelése és az európai biztonság javításának kérdése.
(folytatás)

Magyar elnökség eseményei 2017.07.01-2018.06.30

V4 házelnöki találkozók

null A V4-ek parlamenti elnökeinek informális találkozója, 2017. december 1.

Radek Vondrácek, Milan Stech, Kövér László, Stanislaw Karczewski és Andrej DankoA V4-ek magyar elnöksége első házelnöki találkozójának Budapest adott otthont. A tanácskozáson Kövér László, az Országgyűlés elnöke meghívására Stanisław Karczewski, a lengyel Szenátus, Andrej Danko, a Szlovák Nemzeti Tanács, Milan Štěch, a cseh Szenátus, valamint az újonnan megalakult cseh Képviselőház elnöke, Radek Vondráček vett részt (Marek Kuchciński, a lengyel Szejm elnöke a gödöllői királyi kastélyban előző este megrendezett díszvacsorán tette tiszteletét). A találkozó kezdetén Kövér László, az Országgyűlés elnöke üdvözölte partnereit és köszönetet mondott a résztvevőknek a lengyel elnökség által javasolt kezdeményezések sikeres közös megvalósításáért. Szólt a magyar elnökség célkitűzéseiről és tervezett programjairól. A mostani találkozón a parlamenti elnökök azt vitatták meg, hogyan lehetne megerősíteni a nemzeti parlamentek képviseletét az uniós intézményi struktúrában, és vázolták elképzelésüket az Európai Unió bővítésének lehetőségeiről. Kövér László aláhúzta: a magyar elnökség folytatni kívánja a rendszeres házelnöki konzultációk gyakorlatát – a hivatalos házelnöki találkozó 2018. március 1-2-án lesz –, amely kiegészül az egyes parlamenti kamarák európai ügyi (2017. szeptember),  külügyi, népjóléti (2017. december), továbbá gazdasági, mezőgazdasági, és védelmi (2018. február) bizottságainak találkozóival. A V4 parlamenti együttműködése keretében a szakbizottsági találkozókon kívül egy munkaszemináriumot, illetve egy szakmai konferenciát is tart majd az Országgyűlés 2018. első félévében, a tudományos és a civil szféra képviselőinek bevonásával. A parlamenti szakbizottsági találkozók napirendjén a V4-ek együttműködését és az európai uniós szakpolitikákat érintő kérdésekről esik majd szó, míg a szakmai tanácskozások napirendjén az Európai Unió, illetve Európa jövőjének kérdései szerepelnek majd. Kövér László a konferenciák egyik témájául az európai értékek alapjairól való közös gondolkodást és annak kapcsán közös V4-es fellépést javasolt a keresztény üldözésekkel szemben. Kiemelte: a magyar elnökség célja, hogy a V4-együttműködés, mint védjegy, az Európai Unió vonatkozásában pozitívan, konstruktív javaslatokkal jelenjen meg a különböző szakpolitikákban. Kövér László alapvető fontosságúnak nevezte a parlamentek közötti rendszeres koordinációt, az együttműködés erősítését és a V4-ek egységes fellépését azokban a témákban, amelyekben az Unión belül és az EU külső kapcsolatrendszerében is meg lehet jeleníteni a V4-es álláspontot. Kitért arra is, hogy az elmúlt években Európa-szerte bekövetkezett változások szükségessé teszik egy V4-es parlamenti gyors reagálású csoport létrehozását az uniós tervezetek ún. szubszidiaritás-vizsgálata céljára. Az Országgyűlés elnöke kérte partnereit, hogy támogassák javaslatát, akik egyetértettek egy ilyen tisztviselői szintű csoport létrehozásával. A V4-ek szubszidiaritási csoportja – politikai felhatalmazás és ellenőrzés mellett – az uniós intézményekkel való kapcsolatok fejlesztésében meghatározó szerepet tölthetne be, különösen az információáramlás biztosítása terén. Szerepe lehetne egyúttal a Jean-Claude Juncker, európai bizottsági elnök által november 14-vel életre hívott, szubszidiaritással és arányossággal, és a „kevesebbet hatékonyabban” módszerrel foglalkozó munkacsoport tevékenységének nyomon követésében is. A gyors reagálású csoporttal a jelenleg még formalizálatlan, a nemzeti parlamentek aktív szerepét erősíteni hivatott zöld lapos kezdeményezések azonosításának és elindításának is lendületet adhatnának a V4-ek – tette hozzá a magyar házelnök. Az Unió bővítésének lehetőségeiről szólva rámutatott: az egész Európai Unió számára stratégiai, biztonságpolitikai kérdés a nyugat-balkáni térség európai, euro-atlanti integrációs folyamatának előrevitele, felgyorsítása. A V4 együtt és a résztvevő országok szintjén is a bővítés motorja szándékozik lenni – tette hozzá. Hazánk szorgalmazza kiszámítható menetrend felrajzolását Szerbia és Montenegró Uniós csatlakozására, hogy Macedónia és Albánia jövőre már tárgyaláskezdési időpontot kaphasson, valamint, hogy Bosznia-Hercegovina és Koszovó is lásson elérhető célokat az integrációs folyamatban. Utalt arra is, hogy Magyarország hagyományosan és elkötelezetten támogatja az EU Keleti Partnerségen belüli gyakorlati együttműködéseket, a határon átnyúló infrastrukturális projekteket. Egyetért a keleti partnerségi politika differenciált megközelítésével. Támogatja azon országok közeledését, amelyek képesek és hajlandóak az európai integráció által diktált reformok végrehajtására. Ukrajna új oktatási törvényére utalva ugyanakkor hangsúlyozta: a kisebbségek szerzett jogainak megsértése vagy bárminemű korlátozása tökéletesen szembe megy az „európaiság” követelményeivel, így Magyarország – az új oktatási törvénnyel bevezetett korlátozások megszüntetéséig – nem tudja támogatni Ukrajna politikai törekvéseit.
Kövér László javaslataival és felvetéseivel a cseh, lengyel és szlovák parlamenti elnökök egyetértettek és támogatásukról biztosították azokat.

 

A képgaléria megtekintéséhez kattintson a képre!

V4 bizottsági találkozók

A V4 magyar elnökség parlamenti dimenziója keretében a védelmi bizottságok képviselői 2018. február 21–22-én tanácskoztak Budapesten.

A visegrádi országok parlamentjei mezőgazdasági bizottságainak képviselői 2018. február 14–15-én tanácskoztak Budapesten.

A Visegrádi Országok parlamentjei gazdasági bizottságainak képviselői 2018. február 7–8-án tanácskoztak Budapesten.

V4 napirendek

V4 Tér-Zene program júniusban a Kossuth téren

V4 parlamenti könyvtárak és kutatószolgálatok éves találkozója 2018. május 24–25-én Budapesten
Szakértői konferencia az Európai Unió jövőjéről - Értékek címmel 2018. február 22-23-án Budapesten.

Előkészítés (2016.07.01. - 2017.07.01.)

V4 házelnöki találkozók

Marek Kuchciński, a lengyel Szejm elnöke és Stanisław Karczewski, a Lengyel Szenátus elnöke 2016. december 3-4-re a V4 házelnököket munka-találkozóra Przemyśl-be hívta meg. Az eseményen a meghívó felek és az Országgyűlés elnöke mellett részt vett Andrej Danko, a Szlovák Nemzeti Tanács elnöke, Milan Štěch, a cseh Szenátus elnöke, valamint Jaroslava Pokorná Jermanová, a cseh Képviselőház alelnöke is.

Marek Kuchciński, a lengyel Szejm elnöke és Stanisław Karczewski, a lengyel Szenátus elnöke 2017. március 6-7-re a V4 házelnököket hivatalos találkozóra Varsóba hívta meg.  Az eseményen a meghívó felek és az Országgyűlés elnöke, Kövér László mellett Andrej Danko, a Szlovák Nemzeti Tanács elnöke, Jan Hamáček, a cseh Képviselőház elnöke, és Milan Štěch, a cseh Szenátus elnöke vett részt.  A rendezvényt követően a magyar házelnök lengyel partnereivel kétoldalú megbeszélést is folytatott.

A tanácskozás napirendjén az Európai Unió jövőjével kapcsolatos elképzelések, illetve a V4 parlamenti együttműködés erősítésének lehetőségei szerepeltek.  

V4 bizottsági találkozók

A Varsóban 2017. február 27-28-án megtartott találkozón a magyar Országgyűlés Külügyi Bizottságát Németh Zsolt elnök, Csenger-Zalán Zsolt alelnök és Velez Árpád képviselte.
A találkozó napirendjén az Európai Unió, az Egyesült Államok és Oroszország, ill. a Donald Trump elnökségének hatásai a keleti politikára; az európai biztonsági kihívások; valamint a déli szomszédság, migráció, terrorizmus, a szíriai konfliktus, valamint a Törökországhoz fűződő kapcsolatok kérdésköre szerepelt.

Ľuboš Blaha, a Szlovák Nemzeti Tanács Európai ügyek bizottságának elnöke meghívására a V4 európai ügyek bizottságai találkozójára 2017. május 21-23. között Pozsonyban került sor. A tanácskozáson az Országgyűlés Európai ügyek bizottságát Hörcsik Richárd elnök, Tessely Zoltán és Bana Tibor alelnökök, és Juhász László főtanácsadó képviselte.

A találkozó napirendjén három témakör szerepelt: az élelmiszerek kettős minősége, az Európai Unió jövője, valamint a soron következő, LVII. COSAC ülés napirendi pontjainak megvitatása.

V4 Kétoldalú találkozók

Kövér László házelnök informális keretek között találkozott Andrej Dankoval, a Szlovák Nemzeti Tanács elnökével 2017. április 12-én Esztergomban.
Latorcai János, az Országgyűlés alelnöke 2016. szeptember 6-8. között a dél-lengyelországi Krynicában részt vett a Kárpátok Európája konferencián, melynek nyitó tanácskozásán a V4 országok házelnökei „A Visegrád Csoport: jelenlegi kihívások, az együttműködés új formái” címmel szólaltak fel.
A házelnököt lengyelországi útjára elkísérte Csúcs Lászlóné, az Országgyűlés lengyel nemzetiségi szószólója és Szakáli István Lóránt, a Földművelésügyi Minisztérium helyettes államtitkára.