A visegrádi országok és Ukrajna parlamenti elnökeinek találkozója, 2024. február 28-29., Prága


A Visegrádi Csoport elnökségét 2023. július 1. és 2024. június 30. között betöltő cseh parlament 2024. február 28–29. között Prágában rendezte meg a V4-országok és Ukrajna parlamenti elnökeinek találkozóját. Az esemény házigazdái Markéta Pekarová Adamová, a cseh Képviselőház, illetve Miloš Vystrčil, a cseh Szenátus elnökei voltak. Az eseményen az Országgyűlést Hende Csaba alelnök, a szlovák Nemzeti Tanácsot Peter Pellegrini házelnök, a lengyel parlamentet pedig Szymon Hołowni, a Szejm, illetve Małgorzata Kidawa-Błońska, a Szenátus elnökei képviselték.

A találkozón két napirendi pontot tárgyaltak a résztvevők. Elsőként V4-es házelnöki körben tanácskoztak a V4-ek együttműködéséről a gazdaság, az energiabiztonság és a migráció területén, ezt követően pedig az Ukrajna elleni orosz agresszióról folytattak eszmecserét Ruszlan Sztefancsuk, Ukrajna Legfelsőbb Tanácsa elnökének részvételével. Az első napirendi pont tárgyalása során valamennyien egyetértettek abban, hogy a V4-es együttműködésnek van létjogosultsága, s ennek keretében azokra a területekre kell koncentrálni, ahol egyetértés van a négy ország között. Valamennyien egyetértettek az energiafüggetlenség jelentőségében, a külső határok védelmének fontosságában a migrációt illetően, valamint az illegális migráció kapcsán a kibocsátó országokbeli helyben maradás elősegítésében. Az EU menekültügyi és migrációs paktuma nem oldja meg a migráció problémáját Peter Pellegrini megállapítása szerint, amivel Hende Csaba is egyetértett. Az Országgyűlés alelnöke beszámolt arról, hogy Kövér László házelnök jelenleg ideiglenes köztársasági elnöki tisztséget lát el a megválasztott köztársasági elnök hivatalba lépéséig. Hende Csaba az első napirendi pont tárgyalása során elmondott beszédében utalt a V4-kormányfők 2024. február 27-i találkozójára, ahol egyértelműen megmutatkozott, hogy mely területeken tudnak a V4-ek azonos vagy hasonló álláspontot képviselni. Ezek közül az illegális migráció elleni küzdelem, a káros uniós adóharmonizáció elkerülése régiónk versenyképességének megőrzése érdekében, az energiamixünk védelme és Közép-Európa energiafüggetlenségének megteremtése, továbbá a silány minőségű gabona EU-ba áramlásának megakadályozása agrártermelőink és piacaink megóvása érdekében területeit emelte ki. Szorgalmazta a V4-parlamentek szakbizottságai közötti együttműködés fokozását ezeken a területeken, amit a lengyel Szenátus elnöke is fontosnak tartott. Magyarország energiafüggetlenségével kapcsolatban a magyar Országgyűlés alelnöke aláhúzta, hogy „a termelés már jelenleg is képes arra, hogy a pillanatnyi fogyasztást tiszta, környezetkímélő módon, kizárólag belföldi forrásokból fedezze”. Rámutatott továbbá a V4-országok közötti gazdasági kapcsolatok jelentőségére, valamint részletezte Magyarország migrációval kapcsolatos álláspontját.

A második napirendi pont tárgyalása az ukrán házelnök részvételével zajlott. Ruszlan Sztefancsuk beszámolt az aktuális harctéri helyzetről, és hangsúlyozta hazája minden lehetséges módon való támogatásának szükségességét. A cseh, lengyel, magyar és szlovák delegációvezetők egységes álláspontot képviseltek Oroszország mint agresszor elítélésében, Ukrajna nemzetközileg elismert határain belüli területi integritása és szuverenitása melletti kiállásban, valamint a háború mielőbbi lezárásának szükségességében. A diagnózisban egyetértés mutatkozott, azonban annak kezelésében, és abban a kérdésben, hogy ehhez mi a legmegfelelőbb út, eltérő álláspontot képviselt a cseh és a lengyel, illetve a magyar és a szlovák fél. Hende Csaba felszólalásában Oroszország Ukrajna elleni agressziójával kapcsolatban beszélt hazánk béke iránti elkötelezettségéről, rámutatva a magyar álláspont összhangjára Ferenc pápa háborúval kapcsolatos morális alapú és a diplomáciai megoldást szorgalmazó megközelítésével, amelyet a Szentatya a háború kezdetének kétéves évfordulója kapcsán február 25-i beszédében fejtett ki. Az Országgyűlés alelnöke kiemelte, hogy a háborúnak Magyarország álláspontja szerint nincs katonai megoldása. Mindezek mellett beszámolt arról, hogy hazánk milyen sok módon nyújt segítséget Ukrajnának.

Az esemény során a házelnökök közös nyilatkozatot fogadtak el a találkozó témáival kapcsolatos közös álláspontjukról.

 

Közös nyilatkozat

Fotók