Vissza A V4-parlamentek külügyi bizottsági elnökeinek videokonferenciája, 2020. december 15.


A Visegrádi Csoport lengyel elnöksége keretében Marek Kuchciński, a lengyel Szejm Külügyi bizottsága elnökének kezdeményezésére 2020. december 15-én került sor a V4-országok parlamentjei külügyi bizottsági elnökeinek videokonferencia formájában megrendezett találkozójára. A tanácskozáson az Országgyűlést Németh Zsolt, a Külügyi bizottság elnöke képviselte. A videokonferencián a meghívó fél, Marek Kuchciński mellett Danuta Jazłowiecka, a lengyel Szenátus külügyi bizottsági alelnöke, Ondřej Veselý, a Cseh Képviselőház Külügyi bizottságának elnöke, Pavel Fischer, a Cseh Szenátus külügyi bizottsági elnöke, valamint Marián Kéry, a szlovák Nemzeti Tanács Külügyi bizottságának elnöke vettek részt.
A találkozó napirendjén két fő témakör szerepelt: Európa és a Visegrádi Csoport jövője a COVID–19-válság utáni világban, valamint az amerikai elnökválasztás hatásai.
Németh Zsolt felszólalásaiban köszönetet mondott a lengyel V4-elnökségnek az online találkozó megvalósításáért. Üdvözölte a visegrádi országok eredményes együttműködését például a migráció, a COVID-válság kezelésével kapcsolatos és további kérdésekben, és aláhúzta, hogy a V4 a legsikeresebb és leghatékonyabb együttműködés az Európai Unióban. Felhívta a figyelmet a bővítés és szomszédságpolitika terén a közös kiállás fontosságára, továbbá utalt az Ukrajnában történt, a kárpátaljai magyarság elleni súlyos közelmúltbeli incidensekre. Tájékoztatást adott a magyarországi járványhelyzetről, valamint a felmerült aktuális külpolitikai témákban meglévő magyar álláspontról, továbbá javasolta, hogy a V4-ek az EU mellett az USA irányába is alakítsanak ki közös platformot.
A bizottsági elnökök egyetértettek abban, hogy fontos a V4-országok együttműködésének további erősítése, valamint a közös álláspontok kialakítása és képviselete, amely nagyban hozzájárul a régió érdekérvényesítési képességéhez.
Az esemény végén Marek Kuchciński felvázolta a külügyi bizottságok lengyel elnökség alatti további együttműködésére vonatkozó javaslatait, melyek között szerepelt a Visegrádi Csoport országai együttműködésének 30 éves jubileuma alkalmából tervezett rendezvény, illetve több kibővített körű találkozó megvalósítása is. Emellett felvetette, hogy a Visegrádi Együttműködés alapításának napja, február 15. országainkban legyen „Visegrád Napja”.

+ Fotók