A visegrádi országok európai ügyekkel foglalkozó bizottságainak videokonferenciája, 2020. november 24.

1-OGY_201124_3361 kis IKON (4)

Stanisław Tyszka, a lengyel Szejm bizottsági elnökének kezdeményezésére első alkalommal került sor a V4-országok parlamentjei európai ügyekkel foglalkozó bizottságainak videokonferencia formájában megrendezett találkozójára. A tanácskozáson az Országgyűlés Európai ügyek bizottságát dr. Hörcsik Richárd bizottsági elnök, Balczó Zoltán alelnök és Juhász Hajnalka bizottsági tag képviselték. A rendezvényen részt vevő delegációkat Lengyelország (a meghívó fél mellett a Szenátus részéről Bogdan Klich) és Csehország (Ondřej Benešik – Képviselőház, Mikuláš Bek – Szenátus) mindkét parlamenti kamarája részéről bizottsági elnök, a szlovák Nemzeti Tanács részéről pedig bizottsági alelnök (Zita Pleštinská) vezette.
A találkozó napirendjén három témakör szerepelt: az európai zöld megállapodás, a menekültügyi és migrációs paktum, valamint „egyebek” címszó alatt informális egyeztetés aktuális uniós kérdésekről.
Dr. Hörcsik Richárd felszólalásában az európai zöld megállapodás céljai kapcsán egyetértéséről biztosította a részvevőket, ugyanakkor a méltányos teherviselés fontosságára hívta fel a figyelmet. Balczó Zoltán utalt arra, hogy korábban az EP szakbizottságának tagjaként foglalkozott környezetvédelmi kérdésekkel, az atomenergia kapcsán pedig rámutatott, hogy az a teljes életciklust tekintve nem tekinthető zöld energiának. Juhász Hajnalka részletesen ismertette az Országgyűlés által elfogadott klímavédelmi törvény főbb rendelkezéseit, továbbá felhívta a figyelmet az ún. szénszivárgás veszélyeire is.
Dr. Hörcsik Richárd a 2015-ben elindult migrációs válság nyomán visszautalt arra, hogy a dublini rendelet módosításához kapcsolódó kötelező áthelyezési mechanizmust a V4-parlamentek együttesen ellenezték, és sárga lapos eljárást kezdeményeztek. A menekültügyi migrációs paktum legaggályosabb pontjának a kötelező szolidaritási mechanizmust tekintette, és legfontosabb célnak az illegális migráció megállítását jelölte meg. Balczó Zoltán hozzászólásában utalt az Európai Tanács 2018. június 28-i ülésének következtetéseire (6. pont), amelyek az áttelepítés és áthelyezés vonatkozásában az önkéntességet rögzítik.
Az „Egyebek” napirendi pont keretében a résztvevők az uniós többéves költségvetéssel és jogállamisági mechanizmussal kapcsolatos kérdéseket tekintették át. Dr. Hörcsik Richárd azt hangsúlyozta, hogy a Magyarország által is üdvözölt 2020. júliusi európai tanácsi megállapodásnak a német EU-elnökség az Európai Parlamenttel együtt új értelmet adott, ami elfogadhatatlan, és sajnálatosnak tartotta az uniós szintű jogállamiság-fogalom meghatározásának hiányát. Balczó Zoltán azonban úgy értékelte az Európai Tanács 2020. júliusi következtetéseit, hogy azok lehetőséget teremtenek az EU pénzügyi érdekei védelmének és a jogállamiság tiszteletben tartásának összekapcsolására.
A visegrádi országok európai ügyekkel foglalkozó bizottságai következő találkozójának a cseh Képviselőház ad otthont 2021 tavaszán. Stanisław Tyszka a következő V4-találkozó lehetséges témáinak a nemzeti helyreállítási tervek megvitatását javasolta.

+ Fotók