Napirendek

Mezőgazdasági bizottságok találkozója 2018. február 14-15-én Budapesten:

  • a Közös Agrárpolitika (KAP) folyamatban lévő reformja – nemzeti parlamentek bekapcsolódása az Európai Bizottság és a Tanács munkájába, javaslatainak értékelése;
  • Kettős mérce és tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok az élelmiszeriparban.