Bizottsági találkozók

A magyar V4-elnökség parlamenti dimenziója nyitó eseményének, az európai ügyekkel foglalkozó bizottságok találkozójának Sárospatak adott otthont, 2017. szeptember 24-26 között.

A találkozó házigazdája, Dr. Hörcsik Richárd, az Országgyűlés Európai ügyek bizottságának elnöke volt. A találkozó célja: egymás álláspontjának megismerése az unió jövőjét érintő két alapvető kérdésben, nevezetesen a nemzeti parlamentek uniós ügyeket érintő szerepének megerősítése, illetve a brexit várható hatása az EU működésére. A tanácskozáson megvitatták továbbá, hogy az Egyesült Királyság kilépése után miként lehet garantálni az állampolgárok munkavállalási és szociális jogait, valamint a folyamatban levő hét éves uniós költségvetés befizetéseit. E téma előadója Molnár Balázs, a Miniszterelnökség uniós ügyekért felelős helyettes államtitkára volt. Hörcsik Richárd a találkozó napirendi pontjairól szólva leszögezte: ezen európai dimenziójú kérdések megválaszolása a tagállamok, a nemzeti parlamentek közös felelőssége.

Kattintson a képre a fotó galéria megtekintéséhez. A tanácskozás részvevőit köszöntötte, és üdvözlő beszédet mondott Kövér László, az Országgyűlés elnöke. A házelnök javasolta, hogy a visegrádi országok hozzanak létre egy úgynevezett gyorsreagálású csoportot, amely sürgősséggel egyeztetne azokról a javaslatokról, amelyek az állampolgárokat legközvetlenebbül érintik. Arra hívta fel a figyelmet, hogy bár az uniós döntéseknek elvileg parlamenti legitimációjuk is van, a választópolgároknak gyakran és joggal van hiányérzetük. Kövér László ismertette a július elsején kezdődött egyéves soros magyar V4-elnökség parlamenti együttműködésének kiemelt eseményeit. Mint mondta, a magyar elnökség mottója - a “V4 összeköt”- utal a négy országot ezer szállal összekötő politikai, gazdasági, kulturális kapcsolatokra, s az egy év alatt áttekintetésre és megvitatásra javasolt kulcsfontosságú témák szükségessé teszik a visegrádi országok közötti még szorosabb együttműködést, a folyamatos koordinációt és a közös álláspontok képviseletét. Fontosnak nevezte, hogy a V4-együttműködés, mint védjegy pozitív, konkrét javaslatokkal jelenjen meg a különböző szakpolitikákban. Hozzáfűzte: a négy ország kiemelt célja a térség energetikai és közlekedési összeköttetéseinek javítása, valamint a V4-ek alkalmazkodása a digitális kor követelményeihez. A házelnök szükségesnek nevezte a hatékony regionális együttműködés folytatását, illetve a visegrádi csoport stabilizáló szerepének Európán kívüli erősítését is.

A találkozó közös zárónyilatkozat elfogadásával ért véget, majd a bizottsági elnökök a tanácsozás érdemi megállapításairól és következtetéseiről tájékoztatták a sajtó képviselőit.